DELTA CAPITAL

INVESTICE – STRATEGIE – MANAGEMENT – RŮST SPOLEČNOSTÍ

O nás

Skupina Delta Capital, a.s. (dříve BB Finance Group, a.s.) je investorem v oblasti private equity a její aktivity vedou k naplnění aspirací podniků a projektů s vysokým obchodním potenciálem. Díky své téměř desetileté historii má společnost bohaté zkušenosti v ekonomickém poradenství a krizovém managementu. Sama realizovala nákup a prodej společností v objemu desítek miliónů korun. V současnosti zaměřuje skupina Delta Capital realizaci investičních projektů zejména v oblasti Start-up. Z připravovaných projektů můžeme jmenovat např. Domov Alzheimer a Nemovitosti bez starosti.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Delta Capital - Strategie Private Equity

Private equity investice zahrnuje široké spektrum investičních příležitostí, které pokrývají většinu fází, jimiž podnik během své existence prochází .

Private equity může být využito pro financování začínajících podniků, jako investice pracovního kapitálu do rostoucí společnosti k získání fungující společnosti. Dále může být použit k posílení finančních výsledků společnosti.

Delta Capital využívá v oblasti private equity investic obvyklé nástroje, jež zahrnují pět hlavních strategií:

  • Rizikový kapitál
  • Růstový kapitál
  • Start-up kapitál
  • Odkup
  • Zvláštní situace

Rizikový kapitál : financování společností s vysokým potenciálem růstu v počátečním stádiu, obvykle v high-tech odvětvích, jako například biotechnologie nebo informační a komunikační technologie.

Růstový kapitál : financování transformace rozvinuté společnosti, která je schopna generovat příjmy a provozní zisk, ale není schopna generovat dostatek hotovosti expanzi, akvizici nebo další investici.

Start- up kapitál : start-up kapitál je využíván k vývoji nového výrobku nebo jeho uvedení na trh. Jedná se o větší investice pro rozvinuté společnosti či skupiny.

Odkup : provádění změny vlastníků společnosti, jejího managementu nebo celkové firemní strategie tím, že se změní většinová kontrola podniku, transakce je financována private equity fondy nebo vypůjčeným kapitálem.

Zvláštní situace : existují různé speciální strategie pro zvláštní situace, jednou z nich jsou problematické úvěry, prostřednictvím kterých lze získat kontrolní podíl ve společnosti a to nákupem „distressed debt“.

Naše investice

Náš tým

map