Prohlášení Delta Capital k šikanóznímu insolvenčnímu návrhu

V poslední době se objevují šikanózní útoky na Delta Capital potažmo na firmy ve skupině, jako např. SPM - Security Paper Mill a.s., které jsou prokazatelně za hranou práva a jejich cílem je ovládnutí firem ve skupině, jejich likvidace, popř. poškození Delta Capital. Společnost Delta Capital považuje tento insolvenční návrh za šikanózní, protože má donutit společnost k úhradě závazků, které neuznává.

Úplné vyjádření Delta Capital naleznete v tiskové zprávě ZDE.

 

 

 

 

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz