Měníme!

Kongres poskytovatelů soiálních služeb ČR

Devátý ročník KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR, který se konal v Třebíčském hotelu Palcát, přinesl nové informace, zkušenosti a přístupy v oblasti sociálních služeb. Programový formát obsahoval přednášky předních českých odborníků a témat v odborných sekcích, zjm. péče o osoby žijící s demencí, paliativní péče v sociálních službách, služby sociální prevence a dalších typy sociálních služeb. Ing. Lenka Rothová, která je výkonnou ředitelkou připravovaného řetězce domovů se zvláštním režimem pod názvem Delta Senior Centrum (člen skupiny Delta Capital), se zde zhostila řečnického pultu na téma: Co ohrožuje poskytovatele stravovacích provozů v zařízeních sociálních služeb. Organizátor kongresu, APSS ČR, jehož je Delta Senior Centrum členem, je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v ČR, který sdružuje téměř 1100 organizací.

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz