Měníme!

DELTA Investiční společnost a.s.

man

Společnost DELTA Investiční společnost a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v červenci 2014 poté, co získala licenci od České národní banky. Činnost investiční společnosti je s oprávněním přesáhnout rozhodný limit, obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů, a také provádět administraci v rozsahu činností podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

V rámci skupiny společností Delta Capital a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti obhospodařování a administrace fondů kvalifikovaných investorů s aktuálním zaměřením na nemovitosti a investice do majetkových účastí.

Michael Broda MSc., MBA

Michael Broda MSc., MBA

Předseda představenstva

  

Peter Koždoň MSc., MBA

Peter Koždoň MSc., MBA

Finanční ředitel

  

Mgr. Alexandra Štrobachová

Mgr. Alexandra Štrobachová

Ředitel administrace fondů

  

Ing. Michal Slovák

Ing. Michal Slovák

Člen představenstva

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz