Měníme!

Virtubio

man

Virtubio je start-up v oboru HR s mezinárodními ambicemi. Ve spolupráci s Delta Capital vstupuje na trh s inovativní metodou profilování uchazečů o zaměstnání formou online simulací. Originální koncept je oceňován zejména pro atraktivní kombinaci ověřených postupů a nových technologií.

Virtubio pomáhá zaměstnavatelům zaujmout a vyhodnotit uchazeče o pracovní místa. Tým odborníků vyvíjí online simulace pracovních pozic s herními prvky, které slouží k hodnocení kompetencí a předpokladů pro výkon pracovní činnosti.

Na rozdíl od ostatních diagnostických metod a nástrojů zde kompetence a osobnostní rysy uchazečů o zaměstnání vyhodnocuje originální psychometrický model, využívající výhod formy tak zvané "serious game".

Ta je také svou atraktivitou vhodná pro posílení HR marketingu firem.

Díky mimořádně dobré škálovatelnosti lze výhod dříve nabízených pouze nákladnými assessment centry nyní využít i pro velké počty kandidátů. Korporace, ale i středně velké organizace tak mohou výrazně zefektivnit a zpřesnit proces akvizice nových zaměstnanců.

Virtubio přirozeně pracuje se studujícími všech věkových kategorií coby asistenční diagnostický nástroj pro oblast vzdělávání i jako nástroj karierního poradenství a osobního rozvoje.

Bc. Igor Kubíček MBA

Bc. Igor Kubíček MBA

Jednatel

  

Bc. Lukáš Paleček

Bc. Lukáš Paleček

Project Manager

  

Galerie

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz